t? v?n mi?n phí:

  +84-0363676659

  Bách khoa c?ng ngh?

  Liên h?

  MáY B?N VíT OKATA Có TH? S? D?NG CHO NHI?U M?U S?N PH?M KH?NG?

  Ngày ??ng:2021-09-23 12:00:16  L??t xem: 2222
  MáY B?N VíT OKATA Có TH? S? D?NG CHO NHI?U M?U S?N PH?M KH?NG?

  H?i: Máy b?n vít OKATA tính th?ng d?ng có cao kh?ng? Có th? thay ??i nhi?u m?u s?n ph?m kh?ng?

  ?áp: C?n ???c ?ánh giá theo các s?n ph?m c?a khách hàng. N?u các m?u s?n ph?m c?n b?t vít c?a khách hàng có l?c xo?n, kích th??c ?c vít nh? nhau, quy cách ?c vít ??u là chìm/ ph?ng, khác bi?t ch? là s? l??ng c?n b?t vít và ?? dày, có th? s? d?ng máy b?n vít ki?u ?? bàn ??ng kho?n c?a chúng t?i, khi l?p trình c?n vi?t thêm m?t b? ch??ng trình. Các thi?t b? c?a c?ng ty chúng t?i có tính th?ng d?ng cao. Khách hàng xin l?u y khi ??t thi?t k? máy b?n vít, dù thi?t b? có tính ?a n?ng ??n ?au c?ng khó có m?t thi?t b? nào hoàn thành b?t vít toàn b? các m?u s?n ph?m, chúng t?i nh?m ??n là các s?n ph?m ???c ky k?t h?p ??ng, n?u v? sau c?n thêm các s?n ph?m khác, có th? li?n h? v?i k? s? c?a chúng t?i.


  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区