t? v?n mi?n phí:

  +84-363676659

  Máy b?n vít t? ??ng

  Xem phan lo?i

  Dòng máy b?n vít t? ??ngQuay l?i

  Gi?i thi?u s?n ph?m

  Dòng thi?t b? này thu?c lo?i máy b?n vít hai tr?c Y hai bàn thao tác, ch? y?u thích h?p ?? b?t vít các s?n ph?m có kích th??c d??i 400*500mm, hai bàn ch? V thay nhau thao tác, c?ng ?o?n tr??c ??t s?n ph?m, c?ng ?o?n sau l?y s?n ph?m, c?i thi?n ?áng k? s?n l??ng s?n ph?m, s? d?ng r?ng r?i ?? b?t vít trong các thi?t b? gia d?ng ?i?n, s?n ph?m ?i?n t? tiêu dùng, s?n ph?m quang ?i?n ...


  Dòng máy b?n vít t? ??ng
  • Chi ti?t s?n ph?m
  • Th?ng s? s?n ph?m

  未標題-1_04_02.jpg

  Gi?i thi?u s?n ph?m:

  Dòng thi?t b? này thu?c lo?i máy b?n vít hai tr?c Y hai bàn thao tác, ch? y?u thích h?p ?? b?t vít các s?n ph?m có kích th??c d??i 400*500mm, hai bàn ch? V thay nhau thao tác, c?ng ?o?n tr??c ??t s?n ph?m, c?ng ?o?n sau l?y s?n ph?m, c?i thi?n ?áng k? s?n l??ng s?n ph?m, s? d?ng r?ng r?i ?? b?t vít trong các thi?t b? gia d?ng ?i?n, s?n ph?m ?i?n t? tiêu dùng, s?n ph?m quang ?i?n ...  ?u ?i?m tính n?ng:

  A.Hai tr?c Y hai bàn tác nghi?p, hai ??u thao tác cùng lúc, hi?u su?t s?n xu?t cao h?n, t?c ?? nhanh h?n ;

  B.Có th? l?a ch?n ki?u c?p li?u: a. Ki?u hút khí b. Ki?u th?i khí;

  C.?i?u khi?n b?i ??ng c? tinh vi, ?? chính xác cao, tính ?n ??nh cao;

  D.Kèm khi?n ch??ng trình c?m tay màu 5 inch, d? h?c d? thao tác.

  Chú y: ?ay là máy tiêu chu?n, hành trình làm vi?c có th? d?a theo s?n ph?m ?? l?a ch?n.  未標題-1_07.jpg

  ?? xu?t s?n ph?m liên quan

  <
  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Robot b?n vít b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

  • Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoài

  • Máy b?n vít t? ??ng tr?c tuy?n v? sau TV tinh th? l?ng LED

  >
  Trang tr??c: Trang ??u   
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区