t? v?n mi?n phí:

  +84-363676659

  Máy b?n vít t? ??ng

  Xem phan lo?i

  Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minhQuay l?i

  Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh:
  Thi?t b? này là máy b?n vít t? ??ng ??n tr?c tuy?n, dùng ?? vít các s?n ph?m có kích th??c t? 600mm*300mm, v? trí vít có th? ???c ?i?u khi?n th?ng qua ch??ng trình máy tính trong thi?t b? ?i?u khi?n t? ??ng c?ng nghi?p, hoàn thành b?t vít hoàn toàn t? ??ng    

  Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh
  • Chi ti?t s?n ph?m
  • Th?ng s? s?n ph?m

  未標題-1_04_02.jpg

  Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh:

  Thi?t b? này là máy b?n vít t? ??ng ??n tr?c tuy?n, dùng ?? vít các s?n ph?m có kích th??c t? 600mm*300mm, v? trí vít có th? ???c ?i?u khi?n th?ng qua ch??ng trình máy tính trong thi?t b? ?i?u khi?n t? ??ng c?ng nghi?p, hoàn thành b?t vít hoàn toàn t? ??ng


  ?u ?i?m s?n ph?m:

  A. ??nh v? chính xác CCD, giúp c?ng vi?c chính xác h?n

  B. T?c ?? nhanh, khóa hai ?c vít m?i giay

  C. M?t thi?t b? có th? hoàn thành kh?i l??ng c?ng vi?c c?a 3-4 c?ng nhan

  D. M?-men xo?n khóa vít  ?? l?c và t? l? NG th?p ??n 0,1% th?m chí th?p h?n  未標題-1_05.jpg

  ?? xu?t s?n ph?m liên quan

  <
  • Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Máy b?n vít t? ??ng tr?c tuy?n v? sau TV tinh th? l?ng LED

  • Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoài

  • Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Robot b?n vít b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  >
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区