t? v?n mi?n phí:

  +84-363676659

  Máy b?n vít t? ??ng

  Xem phan lo?i

  Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoàiQuay l?i

  Gi?i thi?u s?n ph?m:

  Dòng máy b?n vít này ho?t ??ng ??c l?p v?i h? th?ng ?i?u khi?n kép, hai X, hai Y, ?ay là máy b?n vít sáu tr?c ??t trên sàn ???c nghiên c?u cho các s?n ph?m khác nhau và ph?c t?p, có th? ??ng th?i th?c hi?n b?t vít hai s?n ph?m khác nhau.


  Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoài
  • Chi ti?t s?n ph?m
  • Th?ng s? s?n ph?m

  未標題-1_04_02.jpg

  Gi?i thi?u s?n ph?m:

  Dòng máy b?n vít này ho?t ??ng ??c l?p v?i h? th?ng ?i?u khi?n kép, hai X, hai Y, ?ay là máy b?n vít sáu tr?c ??t trên sàn ???c nghiên c?u cho các s?n ph?m khác nhau và ph?c t?p, có th? ??ng th?i th?c hi?n b?t vít hai s?n ph?m khác nhau

  ?u ?i?m:

  A. Hai X , Hai Y, bàn làm vi?c ??i và h? th?ng ?i?u khi?n ??i, các bàn làm vi?c có th? ho?t ??ng ??c l?p ?? t?i ?a hóa hi?u qu?;

  B. V?i ch?c n?ng nh?p t?a ??, theo d?i th?i gian th?c t? tr?ng thái  khóa vít;

  C. ???c ?i?u khi?n b?ng máy tính c?ng nghi?p, dung l??ng l?u tr? kh?ng gi?i h?n;

  D. Thích h?p cho vít M0.8-M5.  未標題-1_05.jpg

  ?? xu?t s?n ph?m liên quan

  <
  • Robot b?n vít b?n tr?c hoàn toàn t? ??ng

  • Robot sáu tr?c b?n vít hoàn toàn t? ??ng

  • Máy b?n vít t? ??ng màn hình LED trong ngoài

  • Máy b?n vít t? ??ng ??ng h? ?i?n th?ng minh

  • Máy b?n vít t? ??ng tr?c tuy?n v? sau TV tinh th? l?ng LED

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  • Dòng máy b?n vít t? ??ng

  >
  乱人妻人伦中文字幕_www.色图日韩免费网站_国产av一区二区三区_伊人中文字幕无码专区